Regulamin

Sklep internetowy www.rowery-mikolow.pl jest prowadzony przez:

Mechanika Pojazdowa Knapik Grzegorz z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Konstytucji 3-go Maja 34 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 43-190 Mikołów, ul.Konstytucji 3-go Maja 34, NIP: 635-108-36-35, REGON: 273050093, adres poczty elektronicznej: biuro@rowery-mikolow.pl numer telefonu kontaktowego 691 385 683

§1. DEFINICJE

 1. SKLEP INTERNETOWY - oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827). KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
 2. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
 3. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 4. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 5. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
 6. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
 7. SPRZEDAWCA - Grzegorz Knapik, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mechanika Pojazdowa Knapik Grzegorz z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Konstytucji 3-go Maja 34 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 43-190 Mikołów, ul.Konstytucji 3-go Maja 34, NIP: 635-108-36-35, REGON: 273050093, adres poczty elektronicznej: biuro@rowery-mikolow.pl, numer telefonu kontaktowego 691 385 683
 8. DNI ROBOCZE - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym www.rowery-mikolow.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 2. W przypadku, gdy zamawiającym jest konsument, w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli przepisy "Regulamin zamówień dla konsumentów" nie stanowią inaczej.
 3. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań dotyczących tego, aby prezentowane na stronie internetowej informacje dotyczące prezentowanych produktów były zgodne z danymi katalogowymi producentów, jednak sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów na stronie.
 4. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

§3. CENY I OFERTA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową rowerów, części oraz akcesoriów rowerowych.
 2. Wszystkie oferowane produkty są nowe i oryginalne.
 3. Cena sprzedaży ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cena towaru w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji. Wszystkie ceny na stronach www.rowery-mikolow.pl podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT liczony według stawki obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.

§4. ZAMÓWIENIA

Składanie Zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem procedury zakupowej dostępnej pod adresem internetowym www.rowery-mikolow.pl, drogą e-mailową biuro@rowery-mikolow.pl lub telefonicznie 691 385 683.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Niezależnie od wybranej formy zakupów kupujący zobowiązany jest do wyboru odpowiadającej mu formy płatności, formy dostarczenia przesyłki oraz podania prawdziwych danych teleadresowych – jest to niezbędne do zrealizowania zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 4. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod adresem www.rowery-mikolow.pl. W przypadku zamówień złożonych poza godzinami pracy sklepu (po godz. 17:00) przystąpienie do ich realizacji nastąpi w następnym dniu roboczym. Telefonicznie zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.
 5. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep internetowy po otrzymaniu zamówienia przystępuje do jego weryfikacji, a następnie informuje Kupującego, najpóźniej w terminie 5 pełnych dni roboczych, od chwili złożenia zamówienia o przyjęciu go do realizacji, chyba że realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Sklep internetowy informuje Kupującego w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, o przyczynach, z powodu których zamówienie nie może zostać zrealizowane oraz może zaproponować zmiany w zakresie realizacji zamówienia. Brak akceptacji przez Kupującego przedstawionych przez Sklep internetowych warunków realizacji zamówienia jest jednoznaczny także z anulowaniem zamówienia pierwotnie złożonego przez Kupującego.
 6. Zamówienia złożone na odrębnym zgłoszeniu traktowane będą jako odrębne zamówienia.

Dostępność towaru

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 2. Obsługa Sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby dostępność towarów na stronach w każdym momencie odzwierciedlała stan faktyczny. Z powodu jednak sezonowości asortymentu i dużej dynamiki sprzedaży nie jest to zawsze możliwe. Ewentualna niedostępność towaru, który podczas składania zamówienia był dostępny, może mieć miejsce, gdy zamawiany towar został wyprzedany z magazynów w okresie pomiędzy aktualizacjami informacji o jego dostępności. Dostępny podczas zamówienia towar w magazynie sklepu może okazać się niedostępny, gdy w krótkim okresie czasu wpłynie więcej zamówień niż aktualny stan magazynowy. W tym wypadku zamówienia będą realizowane wg kolejności ich wpływania.
 3. W przypadku chwilowego braku towaru pracownik sklepu informuje Kupującego o możliwość indywidualnego ustalenia terminu realizacji zamówienia lub skorzystania w zamian z innej oferty produktowej.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji zaproponowanej przez Sklep internetowy (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania), a jeżeli nie zgadza się na realizację zamówienia na zaproponowanych przez Sklep internetowy warunkach – wówczas jest to jednoznaczne z anulowaniem zamówienia.

Realizacja zamówień

 1. Zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie sklepu jako promocja lub wyprzedaż realizowane są wg kolejności, aż do chwili wyczerpania zapasów lub zakończenia akcji promocyjnej.
 2. Zamówione towary można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub zostaną one doręczone w sposób, który został wybrany podczas składania zamówienia. Koszty dostarczenia Kupującemu zamówionych przez niego produktów obciążają Kupującego.
 3. Realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, przy czym przesyłka zostanie wysłana nie później, niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przy czym Sklep internetowy podejmuje wszelkie starania, aby wysyłka została nadana następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

§5. ZAPŁATA I WYSYŁKA

 1. sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. korzystając z systemu płatności elektronicznych PayU przy użyciu karty płatniczej lub przelewu elektronicznego;
  2. Raty w Credit Agricole Bank Polska S.A.oraz Santander Consumer Bank S.A.;
  3. korzystając z systemu eSERVICE przy użyciu karty płatniczej;
  4. przelewem elektronicznym - przedpłata na rachunek bankowy sprzedawcy;
  5. za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  6. gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie firmy tj. w sklepie stacjonarnym w Mikołowie ul.Konstytucji 3-go Maja 34.
 2. Wybór formy zapłaty należy do Kupującego (następuje to podczas składania zamówienia).
 3. W przypadku płatności kartą płatniczą zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie autoryzacji transakcji, natomiast przy przelewie w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sklepu internetowego.
 4. W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność elektroniczną, a zamówiony produkt będzie niedostępny na stanie magazynowym – wtedy pracownik Sklepu internetowego informuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, a Kupujący podejmuje decyzje, czy czeka aż produkt będzie dostępny, czy rezygnuje z zamówienia. W razie rezygnacji wpłacona kwota zostanie odesłana na numer konta podany przez Kupującego.
 5. Wydanie zakupionego towaru następuje w momencie przekazania przesyłki przez firmę, świadczącą na rzecz Sklepu internetowego usługi polegające na dostarczaniu przesyłek, chyba że strony postanowią inaczej.
 6. Chwilą wykonania zawartej umowy sprzedaży przez Sklep internetowy jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
 7. Koszt wysyłki rowerów, ogumienia, części i akcesoriów pokrywa Kupujący.
 8. Koszt wysyłki uwidoczniony jest na stronie Sklepu internetowego i jest zgodny cenami firm świadczących usługi przewozowe.
 9. Do każdego sprzedanego towaru standardowo dołączany jest paragon lub faktura VAT, które jest dowodem zakupu w Sklepie internetowym oraz karta gwarancyjna.

Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. W przypadku realizacji części zamówienia (brak dostępności części zamówionych towarów), faktura VAT wystawiona jest po uzgodnieniu z Kupującym zakresu realizacji niekompletnego zamówienia.

§6. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY W STOSUNKACH Z KLIENTAMI NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców)

 1. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia, bez podania przyczyny.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi sprzęt został dostarczony do Kupującego oraz oświadczenie Kupującego o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 3. W sytuacji uznania przez sklep, iż zwrócony towar nie odpowiada powyższym wymogom, może uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji Kupującego.
 4. Ważne jest, aby Kupujący podczas odbierania towaru zwrócił szczególną uwagę na jego stan. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, zaleca się, aby jej nie przyjmować bądź sporządzić obligatoryjnie protokół w obecności pracownika firmy spedycyjnej. W takim wypadku Kupujący winien skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego, informując o odmowie podjęcia uszkodzonej przesyłki, bądź o sporządzeniu protokołu uszkodzeń w obecności pracownika firmy spedycyjnej.
 5. Sklep internetowy po zbadaniu szkody w przewozie stosownie do okoliczności wyśle ponownie zamówiony produkt lub wymieni uszkodzony towar bądź też obniży cenę – stosownie do uszkodzenia jakie nastąpiło w czasie przewozu.

W przypadku braku niemożliwości zastosowania pkt 5 powyżej (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep internetowy zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 1. Wszystkie zakupione w sklepie internetowym towary posiadają gwarancję producenta.
 2. W przypadku sprzedaży internetowej - jeśli rower został przesłany kupującemu w stanie nie przygotowanym do jazdy - Kupujący jest zobowiązany, pod warunkiem utraty uprawnień z Gwarancji w terminie 7 dni od dnia zakupu - zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu odpłatne przygotowanie roweru do jazdy oraz dokonanie właściwego wpisu do Karty gwarancyjnej.
 3. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona do produktu) oraz pismo informujące o wadach, będących podstawą zgłoszenia gwarancyjnego.
 5. Treść Gwarancji i obowiązki Gwaranta wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
 6. Towary poddawane jakimkolwiek przeróbkom lub modyfikacjom tracą gwarancję.
 7. Reklamacje można zgłaszać w formie :
  1. telefonicznej (691 385 683) lub e-mailem (biuro@rowery-mikolow.pl )
  2. pisemnej (Mechanika Pojazdowa Knapik Grzegorz 43-190 Mikołów ul.Konstytucji 3-go Maja 34).
 8. W reklamacji należy opisać wadę towaru i w miarę możliwości przesłać zdjęcia. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

§7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych konsumenta zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez konsumenta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 3. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych konsumenta:
  nazwisko i imię;
  adres do wysyłki produktów;
  adres e-mail;
  numer telefonu kontaktowego.
 4. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy usługodawcą i konsumentem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 5. W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do konsumenta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.
 6. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
 7. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

§8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (zwrot towaru) W PRZYPADKU SPRZEDAŻY Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu służą zapewnieniu praw Kupującego jako Konsumenta i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawieranych przez Konsumentów.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie mają przepisy paragrafu §6.
 3. Sprzedaż wysyłkowa na podstawie niniejszego regulaminu realizowana jest przez Mechanika Pojazdowa Knapik Grzegorz z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul.Konstytucji 3-go Maja 34, zwanym dalej Sklepem internetowym.
 4. Konsument może kontaktować się ze Sklepem internetowym za pomocą poczty elektronicznej: biuro@rowery-mikolow.pl oraz telefonicznie pod numerem 691 385 683.
 5. Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami oraz opłata za usługi pocztowe związane z dostawą przesyłki podana jest szczegółowo na stronie internetowej Sklepu internetowego, na której dokonywany jest zakup towaru. Towary opodatkowane są podatkiem od towarów i usług, a podana cena uwzględnia podatek VAT według stawki z chwili złożenia zamówienia.
 6. Za zamówiony towar konsument zobowiązany jest zapłacić w terminie 3 dni licząc od pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia, jeżeli sprzedaż dokonywana jest w trybie przedpłaty. Za datę zapłaty w takim wypadku uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sklepu internetowego (przelew bankowy) bądź moment autoryzacji transakcji (karta płatnicza).
 7. Za moment wydania towaru uważa się wydanie go przez przewoźnika konsumentowi.
 8. Sklep internetowy zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi towar bez wad. Konsumentowi przysługuje prawo reklamacji zakupionego towaru z powodu ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej (rękojmia za wady). Reklamacje konsumenta są rozpatrywane są najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia ich wniesienia, zaś o sposobie załatwienia reklamacji konsument zostanie powiadomiony w formie mailowej lub telefonicznej.
 9. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep internetowy albo Sklep internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep internetowy usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:
  1. jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
 13. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 14. Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z formularza dostępnego do pobrania w stopce strony, nie jest to jednak obowiązkowe.
 15. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu internetowego lub przekazać go osobie upoważnionej przez ten sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 17. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy ponosi on koszty przesyłki towaru do siedziby Sklepu internetowego.
 18. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 19. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 20. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 21. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 22. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 23. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 10 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli przedmiotem umowy jest:
  1. towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 24. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 25. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl